ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΦΟΡΕΣΙΑ

Αποτελείται από:

  • Την ζιπούνα (φόρεμα)
  • Το σαλβάρ (βράκα)
  • Το καμίς (πουκάμισο)
  • Το λαχόρ (ζωνάρι, εκτός από το λαχόρ υπήρχαν και η κοκνέτσα, το ταραπουλούζ, η φοτάλ, η εμπροστέα και η πεσταμπάλ)
  • Το τεπελίκι (κάλυμμα κεφαλής, εκτός από το τεπελίκι υπήρχαν και το κουρσίν, η καμάρα, το λετσέκ και το τσίτι)
  • Το κατιφέ (πανωφόρι, εκτός από το κατιφε υπήρχαν και το μακρυγούνι, το κοντογούνι, η τσόχα, το σάλ και το λιπατέ)
  • Κοσμήματα (γιορτάνι, πεντόλιρα, καρδίτσας, πέρλες και μαργαριτάρια, κοχλίδ, χασίρ, περιλαίμια και σαμσάδες)