ΠΟΝΤΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

 

 

1. Ταούλ (νταούλι)

2. Γαβάλ (φλογέρα)

3. Ζουρνάς

4. Κεμεντζές (λύρα)

5. Τουλούμ (γκάιντα)