ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2011-2013 

1. Πρόεδρος ΤΟΠΚΑΡΑΣ Κων/νος

2. Αντιπρόεδρος ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ Αλέκος

3. Γραμματέας ΚΑΡΑΓΚΙΟΥΛΜΕ Θεοδώρα

4. Ταμίας ΠΑΥΛΙΔΗΣ Γεώργιος

5. Μέλος ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Όμηρος

6. Μέλος ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία

7. Μέλος ΤΟΠΚΑΡΑ Ιουλία

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΚΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ